De Nederlandse Burger Partij

vereniging van burgers maakt kracht voor veranderingBeste bezoeker,

hieronder kunt u alle informatie over ons bestuur terug vinden. 

Zoekt u contact met de partij? Heeft u vragen? Klik dan op het kopje Contact!

 

Partij doelen:

DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven op landelijk niveau. Daarnaast wil de partij een stabiel Nederland creëren! Onze partij is sociaal en democratisch, eerlijk en oprecht. De partij zal de politiek bedrijven als centrum rechtse burger partij. DNBP stelt daarbij de Nederlandse Burgers en diens belangen voorop!

 

Partij activiteiten:

DNBP heeft als activiteit haar woord en programma onder de mensen te brengen en een landelijke vereniging op te bouwen met een stabiele toekomst. DNBP stelt de Nederlandse Burger en diens belangen voorop en zal alles in het werk stellen haar doelen te bereiken. DNBP heeft daarvoor een activiteiten plan met verschillende voornemens.

* Het beschikbaar stellen van een website

* Verspreiding van partij - programma

* Campagne voeren

* Ondersteunen van Burgerlijke organisaties

* Vrijwilligerswerk creëren

* Goed beleid voeren door goed bestuur

* Het bewuster maken van de Nederlandse Burger

 

 

Beloningsbeleid:

DNBP kent maar een beloningsbeleid, iedereen werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen provisie, geld of vergoedingen! De reizen die gemaakt worden tijdens activiteiten en de daarbij horende werkzaamheden kunnen soms wel vergoed worden, dit besluit ligt bij het bestuur.

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur is gevormd door oprichters van DNBP en zal in de toekomst om de 4 jaar herkozen worden op democratische wijze waarbij de leden het hoogst genoten gezagsorgaan zijn. Het bestuur is 1 maal herkiesbaar voor een tweede termijn in functie als bestuurslid van DNBP. 

 

 

Namen en functies van de Bestuurders:

Voorzitter:  Dhr. Marco Burghout

Secretaris: Dhr. Bram Hollanders

Penningmeester: Dhr. Kennith van Santen

Medebestuurder: Mevr. Gea van Dijk 

 

 

Kascommissie:

Controlerend commissielid: Mevr. Laura Burghout

Controlerend commissielid: Mevr. Wendy Jacobs

 

Vacatures DNBP:

Heeft u interesse in een baan als politicus?

Wilt u als burger zich verdiepen in de dagelijkse gang van zaken binnen de politiek?

Heeft u ambities om te groeien en u verder te ontplooien in de politieke branche?

Reageer dan snel en stuur ons een mail!

 

DNBP heeft de intentie om lokale fracties op te richten!

Bij interesse kunt u contact opnemen via info@dnbp.nl